Intressentförening för reducerad jordbearbetning

Odling i balans har en intressentförening för reducerad jordbearbetning. Föreningen vänder sig i första hand till lantbrukare, rådgivare och företag med anknytning till rj-området. Medlemstidningen, "rj-info" ges ut 4 ggr per år, tillsvidare e-post-distribuerad. Under 2009 hade vi två informationsdagar och det tänker vi också fortsätta med i år.

Föreningen vill:

  • Sprida kunskap om reducerad jordbearbetning i växtodling 
  • Bistå lantbrukare som vill arbeta praktiskt med reducerad jordbearbetning
  • Påverka skapandet av ny kunskap om reducerad jordbearbetning 

    Du kan använda Intressentföreningens hemsida för att diskutera aktuella frågor. Du hjälper till att finansiera föreningens kostnader med en avgift, som för detta år är 240 kr (+ moms 60 kr) för lantbrukare och enskilda.


Använd bg 5783-8716 och märk med ditt namn (och adress om du inte gjort det på vår hemsida) i meddelanderutan om du betalar över nätet. Du kan också vända Dig direkt till föreningens sekreterare: Christer Nilsson, Profossvägen 13, 247 53 Dalby; NCNilsson@telia.com)

Gå in på hemsidan och fyll i en medlemsanmälan – www.odlingibalans.com/rj 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter