Deltamin Mineralfoder för fårFör god fruktsamhet, bättre hälsa & hög tillväxt.

I vårt mineralfodersortiment Deltamin Mineralfoder finns det flera välbalanserade mineralfoder för får. Mineraler och vitaminer är viktiga för alla individer oavsett produktionsnivå för optimal tillväxt, reproduktion och bättre hälsa.Tillskott av mineraler behövs både under betes- och stallsäsong. Komplettera därför alltid foderstaten med anpassad giva Deltamin Mineralfoder.

Mineralfoder till tackor är viktigt under både digivning och dräktigheten. Se till att tackan får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler redan under dräktigheten eftersom kraftfodergivan fortfarande är relativt låg. Försörjningen av vitaminer och mineraler påverkar bland annat lammens livskraft, råmjölkens kvalitet och lammens förmåga att hålla värmen efter födseln. Lika viktigt är det att förse den sinlagda tackan och de baggar som i många fall enbart äter grovfoder med mineralfoder.

Deltamin Får

Deltamin Får är ett smakligt och välbalanserat mineralfoder speciellt för får. Deltamin Får innehåller en liten mängd koppar eftersom svenska får i allmänhet behöver ett extra tillskott. I Deltamin Får ingår dessutom både naturligt E-vitamin och organiskt selen vilka båda två har ett högre upptag jämfört med syntetiskt E-vitamin och oorganiskt selen.

Deltamin Får utan koppar

Deltamin Får utan koppar är ett vitaminiserat mineralfoder med en kalciumfosforkvot på 2,5. Deltamin Får utan koppar innehåller precis det namnet säger, inget tillsatt koppar och är lämplig till de raser som är känsliga för koppar.

Slickbaljor

Deltamin Får Slick är en slickbalja utan koppar och med ett högt innehåll av kalcium och natrium.

Easy-Lick High Energy Sheep, är ett extra smakligt fodertillskott i form av en mineralhink som innehåller såväl vitaminer, mineraler som extra energi och protein.

Koppar är livsviktigt!

En del fårraser är känsliga för koppar och kan drabbas av kopparförgiftning. Därför har vi mineralfoder både med och utan tillsatt koppar. Koppar är delaktigt i många funktioner i kroppen. Läs mer om koppar här! Läs mer om koppar här.