GainMax – tillväxtstyrningVerktyg för tillväxt och foderförbrukning

Dagens tillväxtgrisar och slaktsvin har mycket hög tillväxtpotential. Utnyttjar du den?
GainMax är ett enkelt internetbaserat verktyg för uppföljning av tillväxt och foderförbrukning.

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har inte förbättrats nämnvärt på många år. Men potentialen för att sänka foderkostnaden och öka tillväxten finns där. Det vet vi. GainMax är verktyget som ger dig som slaktgrisproducent möjlighet att med stor noggrannhet följa tillväxt och foder-förbrukning i din besättning, vecka för vecka.

Verktyget bidrar till att öka fokus, underlätta beslutsfattandet och förbättra resultatet på sista raden.
Med hjälp av GainMax kan du arbeta systematiskt och du ser snabbt och enkelt konsekvenserna av förändringar i fodersammansättning, sjukdomar eller andra störningar i besättningen. GainMax kan också användas som ett verktyg för dokumentation av resultat efter gjorda förändringar. Perfekt för dina medarbetare. Det gör det lättare för dem att se vinsterna i sitt arbete.

GainMax gör det tydligt hur stort samband det finns mellan en stabil, hög daglig tillväxt och ett gott foderutnyttjande. Denna kunskap kan du använda för att optimera din foderstrategi med det slutliga målet att öka vinsten i din slaktgrisproduktion. GainMax är en internetportal där du loggar in och registrerar dina data från produktionen veckovis på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Innan du kan använda programmet måste du läggas upp som användare. Se filmen om hur GainMax fungerar.

Fördelar med GainMax:

 • Information i realtid om tillväxt, vecka för vecka
 • Snabba svar på ändringar i foderstrategi eller management
 • Dokumentation på om du når uppsatta mål
 • Engagemang och motivation hos dina medarbetare
 • En snabb översikt

Svenska Foder erbjuder dig som foderkund tillgång till GainMax.
Hör av dig till din säljare eller via vår växel 0510-828 00 för att få veta mer eller klicka på länken. https://gainmax.svenskafoder.se/

Vad är GainMax?

 • Ett enkelt internetbaserat verktyg för uppföljning av tillväxt och foderförbrukning
 • Grisarna i två boxar vägs vid samma tidpunkt, en gång per vecka
 • Samtidigt registreras foderförbrukningen i de två boxarna
 • Plats för noteringar
 • Tillväxt och foderförbrukning beräknas för varje vecka
 • Överskådlig redovisning i form av grafer

Varför satsar Svenska Foder på GainMax?

Svenska Foder månar om den svenska grisproduktionen. För att öka konkurrenskraften kan produktiviteten i den svenska grisproduktionen höjas ytterligare. Potentialen hos grisarna finns redan där. Våra foderkoncept utgör tillsammans med GainMax de verktyg som hjälper dig och dina medarbetare på vägen. Mot en mer lönsam framtid!

Varför ska du använda GainMax?

 • Visar löpande hur det verkligen går i grisstallet – varje vecka
 • Snabb återkoppling vid förändringar – både planerade och planerade!
  – Utfodringsstrategier
  – Fodersammansättning
  – Management
  – Sjukdomar
  – Tekniska problem
  – Miljö
 • Pedagogiskt verktyg som ökar motivationen hos dig och dina medarbetare
 • Hjälper dig att förbättra resultatet på sista raden.

När du använder GainMax får du:

 • Information i realtid om tillväxt, vecka för vecka
 • Snabba svar på ändringar i foderstrategi eller management
 • Dokumentation på om du når uppsatta mål
 • Engagemang och motivation för dig och dina medarbetare
 • En snabb översikt

Lätt att administrera via nätet

GainMax är en internetportal där du loggar in och registrerar dina data från produktionen veckovis. Snabbt och enkelt! Innan du kan använda programmet behöver du läggas upp som användare.