Slaktgrisen i fokusÖka slaktgrisproduktionen med rätt foder

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktsvinsproduktionen har under de senaste åren ökat successivt. Men spridningen mellan besättningar är stor. Det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en potential att utnyttja!

Produktionsuppföljning


Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt. Energiinnehållet i foder är här redovisat i MJ nettoenergi.

Fodereffektivitet

För att kunna göra förbättringar i sin produktion är det nödvändigt att veta var man står. Därför är resultatuppföljning viktig. Den statistik som årligen redovisas av Gård och Djurhälsan är intressant att studera. Där framgår tydligt att tillväxt och fodereffektivitet i genomsnitt visat något men långsam förbättring de senaste åren. Riktigt intressant blir det om vi jämför årsmedeltalen med resultatet av den fjärdedel av besättningarna som har de bästa resultaten.

I diagrammet bredvid ser du vilken potential som finns men som bara utnyttjas av en fjärdedel av besättningarna. Med rätt foder och management kan även du utnyttja potentialen!

Bild på ett diagram över fodereffektivitet - slaktgris
Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt.