Slaktgrisen i fokusÖka slaktgrisproduktionen med rätt foder

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har under de senaste åren ökat successivt. Men spridningen mellan besättningar är stor. Det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en potential att utnyttja!

Produktionsuppföljning

2015

2016

2017

2018

2019

Köttprocent,%

58,5

58,6

58,6

58,7

58,5

Tillväxt, g/dag*

923

926

941

946

948

MJ NE/ kg tillväxt**

26,6

26,4

25,7

25,4

25,8

Dödlighet, %

1,5

1,7

1,6

1,8

1,7

Fodereffektivitet

För att kunna göra förbättringar i sin produktion är det nödvändigt att veta utgångsläget. Därför är resultatuppföljn­ing viktig. Den statistik som årligen redov­isas av Gård & Djurhälsan är intressant att studera. De två parametrar som visar en indikation på fodereffektivitet är tillväxt/dag och foderförbrukning/kg tillväxt. Genom att utläsa utvecklingen av dessa två parametrar i tabellen ovan så kan man se en tydlig men långsam förbättring de senaste åren. Riktigt intressant blir det om vi jämför årsmedeltalen med resulta­tet från de 25% bästa omgångarna med de bästa resultaten.

I diagrammet nedan ser du vilken po­tential som finns men som inte nyttjas av alla. Med rätt foder och management kan även du nyttja potentialen!