Gårdshämtning SYD

Vid bokning skall följande anges:
Kontraktsnummer, gröda och sort,
antal färdiga ton, torkad eller
ej torkad vara, framkomlighet,
lastningshöjd, ev. specialfordonsbehov.


Kategorier i: