Optilab – din analyspartner

Genom vårt laboratorium Optilab kan du analysera din spannmål. Med över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska, samt av analystjänster inom vår koncern arbetar Optilab med kvalitet.Optilab är en del av Svenska Foder som ingår i DLG-koncernen. Det innebär att de har ett stort kontaktnät och en stabil grund där visionen är att etablera oss som ett av de större laboratorierna i branschen.Optilab levererar snabba och säkra kvalitetsanalyser för spannmålsprodukter.

Ny teknik = Snabbare analystider och ökad säkerhet

PCR-analys av salmonella:

Här fastställer man om salmonella-DNA finns i proverna. Resultat på 24 timmar – i stället för som tidigare 3 dygn.

NIR-teknik:

Kontroll i foderfabrik. Produktionspersonalen analyserar själva varje tillverkat foder för att säkerställa att de viktigaste analyserna är rätt innan fodret går ut till kund.

Toxinanalys:

Toxinanalys för att kontrollera Deoxynivalenol (DON), Zearalenon, Ochratoxin och T2 + HT2 i spannmål och råvaror. Toxiner (gifter) bildas av mögelsvampar. Detta är en ”dold” källa till problem. Därför bör man analysera sina misstänkta partier innan utfodring!

Ergosterol-spannmålsanalys:

Är en kontroll av den totala mögelmassan i ett prov och utförs på alla partier som används som råvara till human eller djurföda.

Mögelanalys:

Här kontrolleras lagringsstabilitet, totalt mögelinnehåll, endogen infektion (inne i kärnan) av lagrings- och fältmögel. Det görs även en slutbedömning.

Optilab utför också analyser på:

  • Hösilage
  • Halm
  • Grönmassa
  • Ensilage

Färdiga analyspaket finns att köpa i vår webshop samt hos våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare.