Tyskland inte lika hårt drabbat som Danmark och Sverige

Bianca Glese, produktionschef på HaGe:s utsädesfabrik Lensahn i Tyskland, berättar om årets arbete:

På grund av torkan har det varit goda skördebetingelser med torr spannmål för oss i Tyskland detta år. I utsädes-produktionen har det betytt en något större tidsbuffert för att processa utsädet. Vi avslutade skördetransporterna från våra odlare före den 1 augusti, något som varken våra kunder eller vi har haft erfarenhet av tidigare. Förra året såg vi ett motsatt scenario. Då hade vi en mycket större tidspress i utsädesproduktionen under en väldigt våt och sen skörd.
Men det finns givetvis också mörkare stråk med de goda skördebetingelserna – merparten handlar om lägre skördekvantiteter och utbyten.

När det gäller korn har vi noterat 20 % lägre genomsnitt på utbytet, men kärnorna har haft en bra storlek och grobarheten är god – bättre än förra årets skörd.

När det gäller vete hamnar vi på 20 % lägre kvantiteter men med en ökad mängd små kärnor. I samråd med odlarna minskade vi siktstorleken i rensen från 2,5 mm till 2,2 mm – men trots det ser vi fortfarande 20-25 % mer småkärnor.

På totalen betyder det här att det finns mindre tillgänglig mängd utsäde på marknaden och den kommer att sälja slut mycket kvickare än ett normalt år. I slutet av juli, har 80 % av kornutsädet blivit sålt. Det har varit ett exceptionellt utsädesår. På grund av de dåliga såbetingelserna under hösten 2017 sålde vårutsädet slut redan i januari och nu är vi på väg mot en sådd med färre höstgrödor.


Kategorier i: , ,