GainMax - Ett verktyg för tillväxtstyrning 

Dagens tillväxtgrisar och slaktsvin har mycket hög tillväxtpotential. Utnyttjar du den?

GainMax är ett enkelt internetbaserat verktyg för uppföljning av tillväxt och foderförbrukning.

 

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har inte förbättrats nämnvärt på många år. Men potentialen för att sänka foderkostnaden och öka tillväxten finns där. Det vet vi. GainMax är verktyget som ger dig som slaktgrisproducent möjlighet att med stor noggrannhet följa tillväxt och foder-förbrukning i din besättning, vecka för vecka.

Verktyget bidrar till att öka fokus, underlätta beslutsfattandet och förbättra resultatet på sista raden. Med hjälp av GainMax kan du arbeta systematiskt och du ser snabbt och enkelt 
konsekvenserna av förändringar i fodersammansättning, 
sjukdomar eller andra störningar i besättningen. GainMax kan också användas som ett verktyg för dokumentation av resultat efter gjorda förändringar. Perfekt för dina medarbetare. Det gör det lättare för dem att se vinsterna i sitt arbete.

GainMax gör det tydligt hur stort samband det finns mellan en stabil, hög daglig tillväxt och ett gott foderutnyttjande. Denna kunskap kan du använda för att optimera din foderstrategi med det slutliga målet att öka vinsten i din slaktgrisproduktion. GainMax är en internetportal där du loggar in och registrerar dina data från produktionen veckovis på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Innan du kan använda 
programmet måste du läggas upp som användare.

 

Fördelar med GainMax:

  • Information i realtid om tillväxt, vecka för vecka
  • Snabba svar på ändringar i foderstrategi eller management
  • Dokumentation på om du når uppsatta mål
  • Engagemang och motivation hos dina medarbetare
  • En snabb översikt 

Svenska Foder erbjuder dig som är foderkund tillgång till GainMax. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer! Du kan även läsa mer om GainMax här >>

Olof Månsson

Produktchef Gris & Häst
Tel: 010-130 83 12

Epost »

Anne Persson

Säljare Gris Syd
Tel: 010-130 29 26

Epost »

Yvonne Wretemark

Säljare Gris Öst
Tel: 010-130 83 18

Epost »

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter