JUST NU: Årstidsanpassad kalvnäring

De vanligaste sjukdomarna hos våra kalvar i Sverige är diarée följt av lunginflammation. Smittrycket bland kalvarna är högre när klimatet är fuktigt och kallt. En årstidsanpassad kalvnäring maximerar kalvens tillväxt utifrån rådande årstid. Under vinterhalvåret fokuseras extra på kalvens hälsa genom tillsats av probiotika och särskilt höga nivåer av omega-3 fettsyror. De nyttiga probiotiska bakterierna hämmar patogena bakteriers tillväxt.

Sommartid är risken för sjukdom lägre. Då passar vi på att fokusera extra på tillväxtpotentialen hos kalven. Ökad mängd aminosyror ger kalven ytterligare byggstenar för att öka sin tillväxt. Extra smörfett för ökad smaklighet och förbättrad tarmhälsa.

Ge kalven bästa förutsättningen för årstiden. Välj därför en av våra årstidsanpassade kalvnäringar Beredd eller Delikat.


Kategorier i: