Fiol Grönmix – när grovfodret inte räcker till

Fiol Grönmix är ett kompletteringsfoder när grovfodret inte räcker hela vägen. Det kan ersätta delar av ditt grovfoder för att dryga ut det under stallsäsongen men också göra foderstaten jämnare om grovfodret varierar i kvalitet. Fiol Grönmix säkerställer en bra proteinnivå i foderstaten om grovfodret blivit sent skördat eller svagt gödslat. Börjar betet i foderstaten tryta sent på säsongen kan Fiol Grönmix användas för att stötta upp i foderstaten även under sommaren.

Begränsad stärkelse

Fodret är sammansatt av olika fiberprodukter så som betfiber, gräsmjöl och kli. Proteinet kommer från närproducerade källor och är helt fritt från soja. Stärkelsen är begränsad i Fiol Grönmix för att inte belasta vommen. En stabil vommiljö förbättrar foderutnyttjandet och ger friskare djur. 

Utfodring

Öka givan successivt så att djuren får vänja sig att äta Fiol Grönmix innan grovfodret begränsas. Vid en hög totalgiva är det viktigt att dela upp givan över flera utfodringar under dygnet. Hur mycket som kan tilldelas beror på djurens storlek och hur hög NDF som finns i det grovfoder som Fiol Grönmix ska komplettera. 

Levereras som pellets:

  • Bulk
  • Säck 15 kg

Kategorier i: , ,