Fjäderpennan 1/2021

Välkommen Andreas!

Vi välkomnar Andreas Holm som ny fjäderfäsäljare i Öst. Andreas är uppväxt utanför Västerlösa och har därmed en god geografisk kännedom. Fritiden spenderar han gärna med sina 2 barn varvat med jakt och natur som ligger honom varmt om hjärtat. Andreas kommer närmast från bygg- och anläggningsbranschen där han har jobbat i ca 10 år. 
– Det jag tar med mig därifrån är vikten av att kunden står i centrum och att vi tillsammans ska arbeta för att nå era produktionsmål säger Andreas.  

– Jag har nu hunnit vara på Svenska Foder i 3 månader och det som jag brinner för är relationerna med er kunder, att få lära mig om er produktion samt hur vi med de foder och produkter vi kan erbjuda kan finna ett mervärde hos er. Jag ser fram emot att tillsammans med er bidra till ett ökat kunskapsutbyte och en lönsam fjäderproduktion.

Investering i Västerlösa är positivt för foderproduktionen

Styrelsen utanför fabriken Västerlösa

40 miljoner kronor investeras på spannmålslagring, mottagningshall och tork på vår foderfabrik i Västerlösa utanför Linköping. Det är en strategiskt viktig investering för framtiden där målet är att det står färdigt till nästkommande skörd. Investeringen innehåller spannmålssilos på sammanlagt 16 000 ton, en ny mottagningshall med en kapacitet på 200 ton per timme och en ny tork med kapacitet för 40 ton per timme. Dessutom kommer den nya anläggningen att drivas av Biogas, vilket innebär att anläggningen i Västerlösa i princip är helt fossilfri – fabriken drivs av förbränning av träpellets. 

I regionen kring Västerlösa finns en stor portion spannmålsodling. Fokus ligger såklart, för foderfabriken, på inköp av foderspannmål som går till fjäderfäfoder – en oerhört viktig del av vår verksamhet. På så sätt förädlas spannmålen till foder som skapar mervärde i lantbrukarnas produktion.
-Vi har under ett antal år lagrat spannmål i slang på olika platser kring fabriken, berättar Vice VD och logistikchef Johan Nordenblad. Det har fungerat bra, men vi har samtidigt diskuterat hur vi med en större investering kan uppnå en högre effektivitet och skapa en bättre logistik även framöver.
– Därför är det extra spännande och roligt att vi nu kan dra igång det här projektet. Victor Ebel, spannmålsansvarig i Svenska Foder, är nöjd över investeringen: ett långsiktigt strategiskt och viktigt beslut, som kommer att gynna lantbrukarna och vår foderproduktion.

Foderfabriken i Västerlösa har under de senaste åren gjort en rad olika förändringar och investeringar för att kunna möta det ökade behov av fjäderfäfoder som finns i området. Stefan Lindh, fabrikschef i Västerlösa, ser mycket positivt på detta. 
-Jag upplever att vi idag har en mycket stabil foderkvalitet som våra kunder är nöjda med. Den nya investeringen för spannmålslagring och tork är positivt för en fortsatt kvalitétsutveckling. Vi får en ännu större stabilitet och jämnhet i spannmålshanteringen
– som också är positivt för foderproduktionen.

Vilken äggvikt är lönsam för dig?

Ägg_BjörnSvensson_BA

Äggvikt beror på en rad olika faktorer, bland de viktigaste är unghönsens vikt, jämnheten i flocken och val av ljusprogram men även genetik, foderinnehåll och management spelar roll. 

De flesta önskar en snabb uppgång i äggvikt som sedan stabiliseras på en vikt som ger bästa möjliga betalt. Då gäller det att ha koll på ovanstående faktorer. Får man inte med sig äggvikten under de första veckorna så är det svårt att ta igen detta när hönan är äldre. 

Under uppvärpet är det viktigt att hönsen kommer igång att äta bra, det påverkar både äggvikt och produktivitet. Kontrollera dagligen foderintaget så att det utvecklas i en positiv riktning. Viktigt är att dom tränats att äta bra redan från ung ålder, så att hönsen är förberedda när värpningen väl börjar. Ett smakligt och näringsrikt foder gör det enklare att få upp foderkonsumtionen och att driva äggvikten. Detta är en viktig parameter när vi komponerar uppvärpsfodren. De ska både vara smakliga och driva äggvikten för att du snabbt ska komma upp i önskad äggvikt. Beroende på vilken hybrid du har så har vi olika foder att välja på.

– Jag upplever att mina kunder snabbt kommer upp i den önskade äggvikten när de använder vårt Avena koncept som startar med Drive eller Kick säger Thomas Hullberg, fjäderfäsäljare på Svenska Foder. Många upplever också en positiv effekt med en torr ströbädd och bra klimat i stallet sedan vi lanserade vårt utvecklade Avena koncept.


Peckstone i flera olika varianter

Peckstone är ju precis som det låter en sten som är till för att fågel ska picka på den. Fåglarna får utlopp för sitt naturliga beteende och på så sätt ökar deras välfärd och risken för oönskade beteenden minskar. Vi kan erbjuda 3 olika varianter som alla är godkända att använda i ekologisk produktion.


Peckstone Poultry Eco

En picksten för yngre fåglar. Innehåller helt vete och är den mjukaste av våra tre stenar. 


Peckstone Poultry Eco 
En picksten för yngre fåglar. Innehåller helt vete och är den mjukaste av våra tre stenar. 

NYHET!
Peckstone Poultry Extra Hard

Passar bra till värphöns. Extra hård konsistens.

Modern chicken farm, production of white meat

Proteinmarknaden

Av: Pontus Eriksson, Inköpare råvaror

Sojamarknaden har varit inne i en stigande trend sedan augusti månad. Detta beror på att USA:s skörd skrevs ner under hösten samt att Kina köpte mer än vad marknaden förutspått. Sedan kom sådden i Sydamerika som skedde under väldigt torra förhållanden vilket drev på marknaden ännu mer och de stora investeringsfonderna köpte sig väldigt långa. Sådden i Sydamerika hämtade sig men Kina köpte mer när deras grisproduktion ökade snabbare än någon trott. Nu väntar man på USA:s sådd och den räknas bli rekordstor. Om allt går som det skall så borde vi se en vikande marknad men innan det skördas i höst kan mycket ske. En mycket viktig faktor är att det globalt sett är en minskning med NON GMO varor så dessa kommer stiga i pris. Även om börspriserna faller så kan den högre NON GMO premien hålla uppe priset i svenska kronor.

Spannmålsmarknaden

Av: Victor Ebel, spannmålsansvarig

Just nu ser vi en stor osäkerhet i marknaden som kommer ifrån Covid-19 pandemin. Att flera stora länder stänger ned och oron över en 2:a och 3:e våg gör marknaden osäker. Skörden 2020 var bra med fin kvalitet. Baltikum som är en stor exportör av 12,5% protein vete fick en stor och fin skörd vilket gjorde att vårt industrivete 11,5% protein prissattes till samma nivå som fodervetet. För att slippa sälja till fodervetepris i skörd, så avvaktade marknaden. I oktober så började priserna att stiga till prisnivåer som vanligtvis ses först runt Dec-Jan. Denna kraftiga prisuppgång trodde man inte skulle hålla i sig men börsen har bara fortsatt upp. Men andra ort så har börsen sedan covid-19 kom till Sverige i mars 2019 inte vänt ned. Normalt sett, så säger man att ge närmare man kommer till ny skörd, desto lägre blir priserna. Det går som en kurva. Toppen nås vid Nov-Feb och efter det så går det ner till ny skörd och för att återigen vända upp.

Det som också driver upp spannmålspriserna är att det inte finns många säljare av majs med bra kvalitet. Det gör att foderindustri som använder mycket majs börjar titta efter andra alternativ.

Nästan allt vete på den svenska marknaden är redan sålt och priserna fortsätter upp. Om man som lantbrukare fortfarande har något i lager kan man sälja vete av denna skörd till ett högt pris. Sett till världen så utgår man ifrån att det finns ca 1-1,2 miljoner ton spannmål kvar i Europa som inte är sålt än. Det är en liten mängd i förhållande till att vi befinner oss i början av mars. Detta kommer göra att prisbilden kan fortsätta att stiga uppåt. Det som eventuellt skulle kunna får priset att gå ner på exportmarknaden är, om exportmarknaden säger att man inte är beredda att betala dessa höga priser för spannmål. Detta i kombination med att de har täckt sitt behov fram till ny skörd.

När det kommer till kontrakt på foder så bör man ställa sig frågan om man vill ta ett kort kontrakt fram tills ny skörd, som är dyrt (högt pris på spm). För att då spekulera att prisbilden på spannmål kommer vara lägre i skörd. Andra alternativet är, att man väljer att skriva ett långt kontrakt som erbjuds av Svenska Foder för ett lägre pris än ett kort kontrakt.

Figur 1. Prisbilden på vete sett 5 år tillbaka.

Vill du veta mer? Kontakta din säljare!

Kunde inte hitta någon personal.
Kunde inte hitta någon personal.

Kategorier i: , , ,