Raps BalansProteinfoder i pelletsform

Raps Balans är ett proteinfoder i form av pelletskross. När man blandar sitt eget foder är det oftast högvärdigt protein, fett och inte sällan också energi som saknas. Det är detta som Raps Balans framförallt tillför. Variera inblandningsprocenten av Raps Balans efter grovfodrets energi och proteinnivå samt efter djurets näringsbehov. Rätt giva av mineralfodret Deltamin Får är extra viktig när man blandar sitt eget foder.