Fler levandefödda grisarProjekt 30 för 550 - för fler levandefödda grisar

Logotype Mot30En viktig del av att stärka Svensk grisnärings konkurrenskraft är att öka produktiviteten i smågrisledet. Projektet 30 för 550 är en rådgivningssatsning och ett konkret resultat av Handlingsplan Gris.

Ett av målen i handlingsplan Gris är att de bästa 25% av besättningar år 2018 skall producera 30 grisar per årsugga för en maximal produktionskostnad av 550 kr per st. För att stimulera arbetet med produktionsförbättrande åtgärder och produktionsuppföljning införs produktivitetspengen. Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år. Tillägget ger 5 kronor för besättningar som har en produktivitet mellan 24,0 – 26,0 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 26,1 smågrisar per sugga och år.

Som producent måste man ha produktionsuppföljning via PigWin/WinPig och göra produktionsrapporter med avstämningar som omfattar både suggor och smågrisar. Närmare detaljer om villkoren för produktivitetspengen finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida.

Precis denna typ av satsning har Svenska Foder arbetat under ett antal år, under namnet: På väg mot 30. Målet med denna satsning har varit att få upp antalet smågrisar per sugga och år och att man som producent faktiskt kan påverka sin situation genom management.

2010 när Svenska Foder startade upp Mot 30 var det antalet smågrisar per sugga och år vi identifierade som det bästa nyckeltalet för att mäta produktiviteten i smågrisbesättningar med. Det fångar upp såväl fruktsamhet, management, utfodring och avel. Vi har också identifierat fyra delmål förbättringsområden som påverkar antalet smågrisar per årssugga:

Projekt Mot 30 löpte under flera år och var en del av vår dagliga verksamhet. Detta har gett oss en gedigen erfarenhetsbank kring dessa områden som vi gärna delar med oss av när vi besöker våra kunder. Erfarenheterna från projektet har vi självklart med oss när vi utvecklar våra foder.