Grisnytt Nr 2 2018

Svenska Foder utnyttjar potentialen

I skrivande stund har våren efter lång tvekan anlänt till de flesta delarna av vårt avlånga land. Den 1 maj 2018 gick dessutom Svenska Foders grisaffär in i en ny era i och med fusionen med Fodermix AB. Syftet med fusionen är att utnyttja potentialen i de båda företagen maximalt och därigenom uppnå största möjliga kundnytta. Den nya organisationen breddar och fördjupar såväl vår kunskap som vår produktportfölj. Vi har hittat många synergier och vi är måna om att tillvarata den serviceanda och flexibilitet som Fodermix alltid har stått för. Implementeringsarbetet pågår för fullt och vi kommer säkerligen ha anledning att återkomma i ämnet.

I detta nummer presenterar vi kort vår nya grisgrupp. Ni kan även läsa om värdet av sortval och gödslings-strategi för spannmål till egen foderberedning. Som vanligt kommenterar Pontus och Per-Arne också situationen på den för tillfället turbulenta råvarumarknaden.

Försäljningschef Svenska Foder

Olof Månsson
Produktchef/Försäljningschef Grisfoder


Sortval och gödslingsstrategi i foderspannmål

Bild på logotype Utnyttja potentialen

I ett samarbetsprojekt mellan Mattias Hammarstedt och mig, kunde vi i mars 2017 visa att det finns ett mervärde för proteinhalten i fodervete. Det vill säga att det inte bara är skörden som är viktig för den spannmålsodlare som ska använda vete till egna djur utan att proteinhalten också är viktig. Detta resulterade då i ett råd att välja sorter med högre proteinhalt före rena fodersorter och ha en gödslingsregim som mer påminner om kvarnvete när man odlar vete till sina egna djur. Värdet av proteinet i spannmål styrs av två prisrelationer, sojaproteinet och spannmålspriset. Inför denna odlingssäsong har sojapriset gått upp. Detta gör att värdet på proteininnehållet har ökat ytterligare jämfört med samma tid för ett år sedan.

Vete

1 % högre proteinhalt i vete var 2017 värd 8 öre. När vi gör samma beräkning i år får vi att värdet är ca 9 öre. Det är således fortfarande samma strategier som gäller för 2018 som gällde för 2017. Välj sorter med en kombination av hög skörd och hög proteinhalt. Exempel på sådana sorter är RGT Reform. Gödsla dessa på samma sätt som om de skulle gödslas till Kvarnvete.

Korn

I årets jämförelse har vi även tittat på värdet av protein i korn. En proteinhaltsökning på 1 % i korn är i foderstaten värd ca 8,50 öre/kg. Detta gör att vi även i kornodlingen måste fundera mycket mer på vilka sorter vi väljer. En foderproducent ska inte välja de nyare maltsorterna. I dessa sorter har förädlarna arbetat hårt på att få ner proteinhalterna så att de kan tåla en högre gödslings-regim och därmed ge högre skörd och samtidigt hålla en tillräckligt låg proteinhalt. Dessa ska väljas bort till förmån för högavkastande foderkornsorter med en hög proteinhalt. En gödslingsregim som gynnar proteinhaltsinlagring är även här positivt.

I ett lantbruksföretag hänger allt ihop. Det är viktigt att se helheten i företaget och att följa med i så väl prisutveckling som sortutveckling. Genom att göra det kan du bättre utnyttja potentialen i ditt företag.

Vill du läsa mer om våra beräkningar kan jag rekommendera vår artikel på sidorna 8 – 9 i nr 3 2018 av tidningen Arvensis.


Marknadsorientering

Bild på tröskor som skördar

Proteinråvaror

Av Pontus Eriksson, Inköpschef råvaror

Råvarupriserna har gjort ett riktigt prisrally med stora prishöjningar på alla proteiner den sista tiden. Det startade med att man började skriva ner Argentinas skörd av sojaböna efter en torka som inte skådats sedan 1976. Skörden har skrivits ner vecka efter vecka och ingen väntade sig att den skulle bli så liten i Argentina som den kommer att bli.

Handelskriget mellan USA och Kina med Trump i spetsen har fått marknaderna att reagera med massa olika teorier om vad som kommer att ske med Kinas import av soja. Svenska kronan har inte rosat marknaden heller, kronan är svag både mot EUR och USD vilket är negativt för råvarupriserna i Sverige.

Alla dessa parametrar gör att pris bilden på proteiner för närvarande är väldigt höga. Det man får hoppas på nu är bra förutsättningar för sådden i USA samt att det blir en stor skörd framåt hösten så att priserna kommer ner på lägre nivåer.

Spannmål

Av Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef

Spannmålspriserna har också stigit senaste tiden, men blygsamt i jämförelse med proteinerna. Det är även här vädret, framför allt torka i Kanada, Australien och Argentina som påverkat.

Valutan ökar exportvärdet på spannmålen vilket även ger högre priser här i Sverige. I Ryssland och svarta havsområdet ser det dock fortsatt bra ut och mycket talar för att de kommer att skörda den största veteskörden någonsin.

I Sverige ser det bättre och bättre ut på fälten, då vädret varit fördelaktigt med värme och nederbörd.


Kategorier i: