Ingen grovfoderbrist stjälper Tuva

Svenska Foders nya Tuvaprodukter möter årets och nästa års grovfoderbrist och upprätthåller din produktion på ett bra sätt – oavsett om du har lamm eller nöt. De är en vidareutveckling baserad på vår erfarenhet av vad som fungerar i grovfoderfattiga foderstater. De har sin utgångspunkt i vårt sedan länge existerande Rosa Grönmix som under åren använts med goda resultat när det tillfälligtvis varit brist på grovfoder.

De nya fodren är utvecklade för att platsa i grovfoderfattiga foderstater, men lite olika sådana. Med ett större sortiment och mer specifika foder får du en större flexibilitet och en bättre totalfoderstat nästan oavsett hur din grovfodersituation ser ut. Här presenterar vi Tuva Grov, Tuva Snabb – men också den sedan länge existerande Rosa Grönmix.

Tuva Grov

Lars Carlsson, nötfodersäljare i Kalmar/Öland:
Tuva Grov är ett prisvärt alternativ till grovfoder. Det fodret med allra mest fiber i vårt sortiment. När du vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion rekommenderar jag att du kompletterar med Tuva Grov så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. detta kraftfoder finns det inget krav på vitaminer eller mineraler det gör att passar fler djurslag som till exempel kopparkänsliga fårraser. Dessutom går det att beställa även i storsäck (600 kg) vilket ökar flexibiliteten ytterligare för Tuva Grov.

Tuva Snabb


Jens Jonsson, nötfodersäljare Väst:
Energirikt foder som passar till mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm. Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet samt en hel del stärkelse och fett. Tuva Snabb har inga krav på tillsatta vitaminer eller mineraler.

Rosa Grönmix


Helena Hägg, Säljledare Nötfoder Syd:
Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker. Den är utvecklad för att platsa i en kvigfoderstat tillsammans med endast halm och ger då alldeles utmärkta resultat. Under åren har den också visat sig fungera bra i många andra foderstater och blivit ett populärt val vid en måttlig grovfoderbrist också till korna. Rosa Grönmix är som ett mellanting mellan Tuva Grov och Tuva Snabb och innehåller mycket fibrer och minimalt med stärkelse. Man ska naturligtvis alltid räkna en foderstat och se att djurets näringsbehov fylls och att de olika näringsämnena är i balans, men Rosa Grönmix kan ersätta delar av grovfodret. En vanlig lösning är att man plockar bort några kg ts grovfoder, ofta 3-4 kg ts, och ersätter med ungefär lika många kg Rosa Grönmix. I Rosa Grönmix ingår tillsatta vitaminer och mineraler.


Kategorier i: , , ,