Inventera din hästs foder

Totalt minskade vallskörden med en femtedel förra året. Det var bara i övre Norrland och i Svealands slättbygder som vallskörden blev i nivå med 2017, något som berodde på att 2017 års skörd också var dålig i dessa områden. Jönköpings- Kalmar- och Skåne län hade det största skördebortfallet av vall med en totalskörd som var 35-38% mindre än 2017. Allt enligt Jordbruksverket.

Det här betyder att vi måste tänka kreativt. Elisabeth Nordberg, säljchef för Svenska Foders återförsäljare:

– Vi märker redan idag på samtal och mejl som kommer till oss på Svenska Foder och till våra butiker att alla inte kommer att ha grovfoder så det räcker till sommaren. Det verkar som att många kanske har ”blundat” en smula inför hur mycket grovfoder de har hemma i sina foderlador. Nu inser de att den mängd de har inte kommer att räcka fram till nästa skörd.

– Det finns då några tips på hur man kan tänka och hjälpas åt för att lösa denna utmaning, fortsätter Elisabeth. Börja med att inventera hur mycket grovfoder du har och räkna ut hur länge det kommer att räcka. När du gjort det kan du redan nu börja dryga ut grovfodret med annat stråfoder eller lusernpellets.

Minsta mängd grovfodergiva är 1-1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Har du ett torrt hö och en häst som väger 500 kg, innebär det cirka 6-9 kg hö/dygn.

– Om du väljer att dryga ut med lusernpellets, får du en produkt som är rik på protein och har en hög fiberhalt, som gynnar en sund grovtarmsfunktion. Svenska Foders lusernpellets har inget tillsatt socker, är GMO-fritt och rikt på fiber och högvärdigt protein.

– Utfodringsanvisning när du utfodrar med lusernpellets är att din fodergiva baseras på näringsvärdet i ditt ordinarie grovfoder. Ett riktvärde är
0,5-4 kg/dag.

Andra komplement till grovfoder

  •  halm
  • helsäd
  • stråprodukter
  • lusern hack

Kategorier i: , ,