Kompletteringsgödsla – öka din lönsamhet

Det vore ju märkligt om vi redan vid sådden skulle kunna förutse hur året kommer att utvecklas och hur stort kvävebehovet blir. Precis som i höstvete blir beslutsunderlaget för kvävebehovet större ju längre in i säsongen man kommer. Självklart ska man inte vänta för länge med att lägga sista givan, men om man gödslar lite i underkant av förmodat behov kan man komplettera om det visar sig att det behövs. De senaste tre årens försöksresultat visar tydligt att denna strategi fungerar.

-Resultatet blir bättre om man sparar en del av kvävet från sådden till ett kompletteringstillfälle, säger Per Odell. Skörden och kväve-effektiviteten ökar och det lämnas möjlighet till anpassning efter årets och fältets förhållanden. Detta ökar också möjligheten att komma rätt i proteinhalt.

-Traditionellt är vi försiktiga med att lägga för mycket kväve till maltkornet. Och dessutom ofta rädda för att komplettera trots att vi misstänker att det borde göras. Men senare försök har visat att vi faktiskt inte behöver vara rädda för att just komplettera grödan. I maltkorn ser det ut att vara i stadie 31-32 som kompletteringen bör ske.

-Därför är en kompletteringsgödsling en strategi som hjälper dig att nå resultat i din gröda, fortsätter Per Odell. Vår rekommendation är att lägga Kalksalpeter eller Axan.

-Hör av dig redan idag, vi står redo!


Kategorier i: , ,