Kontraktera delar av din spannmål idag!

Spannmålsmarknaden lever sitt eget liv, med egna känslor och egna viljor. Agera följaktligen. Svenska Foders råd till dig som är spannmålsodlare är att teckna en del av din kommande volym för att vara med på tåget och inte tappa tid – och gör det redan idag och få ett kontraktstillägg.

-Det handlar egentligen bara om att fatta beslut på delar av sin nya skörd. Kontraktstillägget är ett sådant incitament för att också komma vidare i andra beslut. Beslut om köp av insatsvaror måste kopplas ihop med kontraktteckning av spannmålen – genom att veta vad du får, kan du göra en budget för resten av året och vara trygg i din ekonomi. Det brukar generera klokare beslut även längre fram!

När du som lantbrukare tecknar ett odlingskontrakt gör man ett proaktivt val i en svår situation. Den handlingen gör att du har ramar att arbeta utefter, och det är många gånger ett bättre sätt att hantera osäkerhet.

-Det är klart att det är en stress att veta att priserna är höga, oavsett vad det gäller, konstaterar Victor Ebel ansvarig för spannmål i Svenska Foder. I turbulenta perioder som vi varit inne i under de senaste åren, gäller det att hålla huvudet kallt. Desto viktigare då att åtminstone fatta något beslut, på någon del av sin affär. Planering och struktur hjälper till att skapa ett visst lugn.

-Visst kan du gambla och avvakta, och visst kan du vinna, och känner du att du har marginalerna i ditt bolag kanske det är värt det. Jag tror dock att det är bättre, om du har marginalerna på din sida, att ändå teckna kontrakt på en del av volymen – med sådana priser som vi har idag, blir ändå kalkylen klok.

Victor Ebel konstaterar också att Svenska Foders slutpris de senaste fem åren har varit i topp på den svenska marknaden.

-Vår avsättning på såväl exportmarknad som inhemsk marknad är mycket väl upparbetad. Det skapar större och säkrare förutsättningar för lantbrukarna i Sverige – våra många avsättningsmöjligheter gagnar den kvalitetsmarknad som Sverige har.

-Den vara lantbrukarna här i Sverige kan prestera gör oss till en attraktiv spelare på den internationella marknaden. Så en satsning på kvalitet är alltid att föredra, oavsett vad man odlar. Det skapar ännu bättre förutsättningar i nästa steg.

5 år med slutpriser i topp

Nu ger vi dig möjlighet att teckna odlingskontrakt med kontraktstillägg om +4 öre/kg på spannmål, oljeväxter och trindsäd fram t o m 31 mars, eller när volymen är uppfylld inför skörd -23.

Tänk på att teckna fastpriskontrakt vid en nedåtgående marknad – här är priserna fortfarande mycket attraktiva.

Tillsammans skördar vi framgång!

Odlingskontrakt

• Á-conto betalning 30 dagar efter leverans
• Slutbetalning kring jul alt. 30 dagar efter
utgången leveransperiod
• 70 % leveransplikt
• Kontraktstillägg om +4 öre/kg på spannmål, oljeväxter och trindsäd fram t o m 31 mars
• Unikt – Får göras om till fastpriskontrakt
innan leverans är påbörjad


Kategorier i: ,