Daniels lilla...Laboratorium

Regionlista

Kommando: (svf_regioner)

[svf_regioner]


Personallista

Kommando: (svf_personal)

Alternativ
region ange regionens kategori-id ex. (svf_personal region=”jonkoping”)
avdelning ange avdelningens kategori-id ex. (svf_personal avdelning=”forsaljning”)
antal ange hur många poster som ska visas ex. (svf_personal antal=5)
filtrera ange om listan ska innehålla filtreringsmöjlighet. (svf_personal filtrera=”ja”)


En produkt

Kommando: (svf_produkt id=7ebf9306-dee5-4bdd-9812-c4b0ca40a6ae)

Myrr Myrhus

• Inomhus och utomhus användning. • Långtidsverkande produkter. • Hela myrboet bekämpas.


En produkt med information

Kommando: (svf_produkt_info id=7ebf9306-dee5-4bdd-9812-c4b0ca40a6ae)

Myrr Myrhus

• Inomhus och utomhus användning. • Långtidsverkande produkter. • Hela myrboet bekämpas. Läs mer om Myrr Myrhus


Produktknapp – läs mer

Kommando: (svf_produkt_lank id=7ebf9306-dee5-4bdd-9812-c4b0ca40a6ae)

Läs mer om Myrr Myrhus

En produktkategori

Kommando: (svf_produktkategori id=4e5005d8-087b-46ca-bbf4-c280e776b596)

Foderärt, 18 kg

Foderärter från svenska åkrar

Havre, 15 kg

Havre från svenska åkrar

Havrekross, 15 kg

Krossad havre från svenska åkrar

Högfettshavre, 20 kg

Välrensad, svensk havre med hög smaklighet.

Korn, 15 kg

Korn från svenska åkrar

Kornkross, 20 kg

Korn från svenska åkrar

Majs

Majs från svenska åkrar

Svarthavre, 15 kg

Svarthavre av högsta kvalité till hästar

Vete, 18 kg

Vete från svenska åkrar