Mega-Max är ett mångsidigt fettillskott för mjölkkor

Mega-Max är ett mångsidigt fettillskott för mjölkkor som kan förbättra mjölkavkastning, mjölkfett, fertilitet och hull under hela laktationen.

Mega-Max innehåller ca 2,5 gånger så mycket energi som spannmål, vilket ger mer energi per tugga, och gör att stärkelse- eller sockerrika foderråvaror kan begränsas för att balansera foderstaten och minska pH-svängningar. På så sätt gynnas fibernedbrytande bakterier och kon får en högre fodereffektivitet.

Den balanserade energin från fettet kan påverka mjölkavkastning positivt men även mjölkfettet. Och inte nog med det: för dagens högproducerande kor är det inte bara energiförsörjningen som är en utmaning – utan även fertiliteten. Fett bidrar till ökad produktion av progesteron och just oljesyra har visat sig vara specifikt effektiv för att förbättra utveckling av ägg och därmed öka fertiliteten. Även hullet påverkas positivt. Kor i tidig laktation svarar dåligt på insulin och därför tappar de lätt i hull och fördelar istället energin till mjölkproduktion. Mega-Max inverkar positivt på insulinet och hjälper kon att hålla hullet i tidig laktation. 

Mega-Max

Kategorier i: ,