Ökad risk för hygieniska problem i lagrade partier av hö och halm

Undvik mögel i ditt grovfoder

Vintern 2019/20 har varit och är fortfarande mycket fuktig och mild vilket innebär att den relativa fuktigheten i luften är hög. Det är viktigt att man under dessa omständigheter lagrar sitt grovfoder på ett bra sätt. 

Inplastat grovfoder ska lagras så att det inte går hål på plasten och hö ska ska lagras torrt. För de som lagrar hö och halm på ett sätt så att luft kommer i kontakt med partierna finns en stor risk att de torra fodret tar upp fukt med risk för mögelproblem. 

Vi råder alla djurägare som har dessa lagringsförhållanden att se över sina partier. För att inte riskera djurproblem skall man vid misstanke om nedsatt hygienisk kvalité utföra en hygienisk analys innan utfodring. 

Ulf Thorpert

Ulf Thorpert
Laboratoriechef Optilab

Hygienpaket Hö

I analysen ingår:

 • Totalantal bakterier
 • Mögelsvamp total
 • Mögelsvamp lagringsflora, jästsvamp, Aspergillus fumigatus, vattenaktivitet

Hygienpaket Hösilage/Ensilage

I analysen ingår:

 • Torrsubstans, %
 • Enterobakteriaceae
 • E. coli
 • Mögelsvamp total
 • Jästsvamp
 • Aspergillus fumigatus
 • pH

Hygienpaket Halm

I analysen ingår:

 • Totalantal bakterier
 • Mögelsvamp total
 • Mögelsvamp lagringsflora, jästsvamp, Aspergillus fumigatus, vattenaktivitet

Köp ditt hygienpaket i Optilabs Webshop

Optilab har analyspaket för hygien i grovfoder och spannmål där förutom mögelstatus även lagringsduglighet kontrolleras. För varje analys bifogas ett utlåtande!

Du kan även köpa analyspaket om du vill veta hur mycket näring ditt grovfoder/spannmål innehåller.


Kategorier i: , , , ,