Ute nu! Tidningen nr 4

Ta del av lantbruksnyheter, växtodlingstips, sortnyheter, foderutveckling och mycket mer.

I detta nummer: Läs om hur Nomus bekämpar skadedjur hos lantbrukare. Kundreportage från Long Smågris i Vara.  Info om den stora lantbruksmässan som kommer att vara i Lidköping våren 2024. Ta del av tumregler och tips inför din majsodling 2024. Vad ska du tänka på när du kalkar din mark? Och mycket mer..

Trevlig läsning!

Avsikten med Svenska Foders Tidningen är att Svenska Foder ska kunna ge sin syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Svenska Foders Tidningen utkommer 4 gånger om året och produceras inhouse. Den har funnits sedan 2003.


Kategorier i: ,