Välj rätt kalvnäring!

Hur väljer man rätt kalvnäring?
Carolina Johansson, Foderchef, berättar vad som är bra att ha med sig, när man ska fatta sitt beslut.

-Det är svårt att jämföra kalvnäringar, konstaterar Carolina. De ser lika ut. De luktar lika. Och etiketterna kan se förvillande lika ut. Ändå vet vi att kalven ofta reagerar helt olika på olika kalvnäringar. Därför kan själva smaken givetvis vara en förklaring. Testa därför själv och jämför. Skillnaderna kan vara markanta.

Vad är det då som gör att vissa kalvnäringar smakar bra och andra inte gör det? Det beror på vilka råvaror som används och hur de framställs. Valet av råvaror påverkar också i vilken utsträckning produkterna smälts i kalvens tarm.

-Hur råvarorna framställts i våra produkter är viktigt för oss, säger Carolina. Exempelvis ska skummjölken vi använder både ha pastöriserats och torkats på ett ytterst kontrollerat och skonsamt sätt. Annars får vi inte den höga smältbarhet vi vill ha på våra produkter.

– Som producent vill man ha en kalvnäring som stimulerar kraftfoderkonsumtionen. Om man ger sina kalvar helmjölk, koagulerar den i löpmagen, vilket ger en mättnadskänsla. En kalvnäring som är baserad på vassle – som våra kalvnäringar Beredd och Redo – ger inte samma mättnadskänsla, vilket gör att kalvarna inte är mätta lika länge. Därför äter de istället mer kraftfoder.

Tillsammans med rätt förhållande mellan fett och protein i mjölken, är kraftfoderintaget en av de två absolut viktigaste parametrarna, för att nå en hög tillväxt. Dessutom är torrt foder alltid en billigare näringskälla jämfört med mjölk.

-Just sättet hur fett och protein blandas ihop till färdig produkt påverkar också hur väl kalven sedan kan smälta den. Vi har valt produkter där det varma fettet blandas med det kalla mjölkpulvret, s.k. Spray Cooling. På så sätt får man en homogen blandning där produktens fett och protein blir tillgängligt samtidigt för kalven.

Detta sätt ger en högre löslighet, jämfört med produkter där man valt att kapsla in fettet innanför en hinna av protein – en teknik som innebär att proteinet måste brytas ner innan fettet blir tillgängligt för kalven.

-Den stora fördelen med Spray Cooling är dock att den leder till ett högre kraftfoderintag och en högre tillväxt, något som man också sett i försök, fortsätter Carolina.

Med den information som finns tillgänglig och som vi i Svenska Foder gärna delar med oss av, är det inte så svårt att förstå varför kalven reagerar olika på olika kalvnäringar – och med rätt beslut, skapar det förutsättningar för en bättre tillväxt.

Redo – En ny kalvnäring i sortimentet

Våra kalvnäringar Beredd och Delikat, får nu en ny kamrat i sortimentet.

Redo är en ny årstidanpassad syrad kalvnäring som går att syra ytterligare, om så önskas. Syrningen bidrar till ett lägre pH i löpmagen och kan på så vis motverka oönskade bakterier och reducera magstörningar. Redo innehåller 85 % mjölkråvaror. För att nå den höga proteinnivån i Redo som kalvarna behöver för sin tillväxt, kombineras dessa med vegetabiliska proteiner av hög kvalitet. Redo lämpar sig både för kvig- och tjurkalvar. Produkten är främst anpassad för kalvar över 2 veckors ålder och har ett mycket förmånligt pris. Produkten är ett utmärkt alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.

Läs mer om alla våra kalvnäringar här >>


Kategorier i: , ,