WPB Skye – vårvete i höstveteformat

Sortutvecklingen går stadigt framåt. Genom Scandinavian Seed erbjuds vi marknadsledande sorter som håller hög klass både när det gäller kvalité och avkastning.

Under 2017 lanserades vårvetesorten WPB Skye på den Svenska marknaden. Detta är en sort som rejält lyfter avkastning i den Svenska vårveteodlingen och som år efter år befäster sin position som ett nytt högavkastande vårvete som passar väl till både foder och kvarn.

Många som odlar WPB Skye vittnar om att sorten är mer höstvetelik i sitt utseende och tillväxtmönster. Bestockningsförmågan är god vilket gör att man skall följa de gängse utsädesrekommendationerna för sitt område.

Eftersom avkastning i WPB Skye är hög krävs det lite mer av dig som odlare att komma rätt i protein om det är mot kvarn du odlar. Det gäller att försöka prognostisera avkastningsmöjligheterna samt ha koll på markleveransen av kväve så att kompletteringsgödslingen hamnar på en tillräcklig nivå så att proteinhalten svara upp till den höga avkastningen.

Kväveeffektiviteten är hög i sorten men i och med den goda avkastningen så bör du räkna med att höja din totala kvävegiva med ca 20 kg/ha mot tidigare sorter.

Avkastningsförmågan hos WPB Skye är god både under skiftande årsmånsvariationer samt jordarter. Vidare är WPB Skye en sort som verkligen visat framfötterna både när det gäller strå- och kärnegenskaper.  Den goda motståndskraften mot mjöldagg gör sorten även lämplig för odling på lättare jord. Tusenkornvikten är hög vilket är en driver på avkastningen och ger en fin slutprodukt med gott mjölutbyte.

Kvarnmässigt har WPB Skye ett styvare gluten vilket gör den till ett intressant inblandningsvete i starka bagerimjöler.

WPB Skye har till allt detta en medelsen mognad med ett bra falltal samt stärkelsehalt.

Var med i sortutvecklingen du också och välj WPB Skye till våren 2019.

Rekommendationer
Utsädesmängd: Södra Sverige 400 grobara kärnor/m²
Mellan Sverige: 450 grobara kärnor/m²

Bild på en tabell som visar rekommendationer för utsädesmängden för WPB Skye,

Gödslingsstrategi

Grunden vid normal såtid är att lägga 70 % vid sådd för att sedan komplettera resterande del en eller två gånger senare i grödans utveckling beroende på avkastningspotential samt markleverans av kväve. Anpassa efter årets förutsättningar.

Kalium

Bild på en tabell som visar kalium-värdet för WPB Skye
K/ton kärna. Vid bärgning av halm ökas gödslingen med 30 kg K/ha

Riktvärden total kvävegiva:

Bild på en tabell som visar riktvärdet för WPB Skye.

Fosfor
Bil på en tabell som visar Fosfor-värdet för WPB Skye
*Bortför 3,2 kg P/ton skörd.

 


Kategorier i: , ,