Vitaminer

Det finns många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktions-toppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och inseminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Brist på E-vitamin kan ge:

  • dödfödda grisar
  • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar
  • muskeldegeneration
  • svag brunst

 

Varför behöver grisen E-vitamin?

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

 

Sortiment

Detamin ADE

Torr

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

30-60
75-750
***

Deltavit E-5000

Torr

Används då det finns behov av både E-vitamin och selen. Utmärkt för komplettering och stötdosering till såväl smågrisar, slaktgrisar som suggor. Utfodras regelbundet till snabbväxande djur och alltid inför stressande situationer.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

 

20-40
40-80
10-20*

Deltavit E-30 000

Torr

Multivitamin med selen. Återupprättar vitaminbalansen vid och efter sjukdom, stärker immunförsvaret och säkerställer en allsidig vitaminförsörjning.

 

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

4-7
7-14
2-4

 

Deltavit Multi

Flytande

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

4-7
7-14
2-4

Deltavit E-Se

Flytande

Högkoncentrerad vitaminblandning. Gynnar immunförsvaret, upprätt-håller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

2-3
15-20
2-3

Deltavit B

Flytande

Ett tillskott av B-vitaminer ger ofta positiva effekter på aptit och
allmäntillstånd.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

5
10
5-2


Taggar: , ,

Kategorier i: , , ,

Med de högproducerande värphöns, kycklingar och kalkoner som vi har i produktion är det ofta vi får frågan om man har nytta av att ge djuren extra vitaminer. I det foder djuren äter bör alla nödvändiga vitaminer ingå och det i en tillräcklig mängd.

Ja, det är alldeles riktigt att fråga sig det ovanstående, men vi kan också fråga oss:

  • Hur kan vi med extra vitamindosering undvika att djuren får onödiga störningar?
  • Hur kan vi med vitamindosering hjälpa djuren att så snabbt som möjligt återhämta sig från en störning? Störningar som stress (flyttstress, värmestress), vaccination  (IB- och koccidiosvaccination), sjukdomsutbrott samt vid eventuella störningar i foderkonsumtionen.

En stötdosering kan påverka fåglarna på ett helt annat sätt än en jämn tillgång via foder. Vid tillfälliga störningar och sjukdomsutbrott kan dessutom djurens förmåga att absorbera eller själv bilda vitaminerna vara begränsad och flera av dessa fall får då en positiv effekt av att ge en tillfälligt högre dos.

Mer info och förslag på dosering hittar du i vår broschyr Nytt och Nyttigt om Fjäderfä.  

Flytande vitaminer

Deltavit E-Se

Flytande E-vitamin med selen. Används till snabbväxande djur för att förhindra muskelproblem och gynna immunförsvaret.

Hur används Deltavit E-Se?

För dig som har matfågel:
En kombination av Deltavit B och Deltavit E-Se används till 20 000 slaktkycklingar för att ges under en dag enligt följande tabell:

Ålder, dagar71421
Deltavit B1 l2 l2 l
Deltavit E-Se0,25 l0,5 l0,5 l

För dig som har kalkoner:
Blanda 1 liter Deltavit E-Se med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten.

5 liters dunk.

Deltavit B

Innehåller fler olika B-vitaminer som gynnar utvecklingen av friska fötter, klor och skinn men används också för att ge allmän trivsel och vid produktionsstörningar.

Hur används Deltavit B?

För dig som har värphöns eller avelsdjur:
Blanda 1 liter Deltavit B med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten. För 10 000 värphöns åtgår ca 2 l per dag. Ge under 2-3 dagar och upprepa vid behov var tredje eller sjätte vecka.

För dig som har matfågel:
Används enligt tabell som syns nedan under Deltavit E-Se.

5 liters dunk.

Deltavit MULTI

En multivitamin som gynnar immunförsvaret och upprätthåller vitaminbalansen vid och efter sjukdom. Innehåller vitamin A, D, E, K, B, C samt selen. 

 

Hur används Deltavit Multi?

För dig som har värphöns eller avelsdjur:
För att maximera produktionen: 500 ml/1000 djur/dag ges under 2–3 dagar och upprepas var tredje eller sjätte vecka. Ex. för 10 000 djur blanda 5 liter vitaminer med 15 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvattnet. Det räcker i ca ett dygn. Åtgången blir ca 5 liter per 10 000 höns och dag.

Vid störningar och för att öka foderkonsumtionen: Dubbel dosering (1000 ml/1000 djur/dag) som en 2 dagars dosering. Kan upprepas efter 14 dagar om behov finns.

För dig som har matfågel:
Ge en dag per vecka till 20 000 djur enligt följande tabell:

Ålder, dagar7142128 & framåt
Deltavit Multi2 l4 l6 l10 l

För dig som har kalkoner:
Ge en dag per vecka till 10 000 kalkoner enligt följande tabell:

Ålder, dagar7142128 & framåt
Deltavit Multi1 l2 l3 l5 l

5 liters dunk.

Innehållsförteckning vitaminer

Här hittar du innehållsförteckningarna över våra vitaminer


Kategorier i:

Alla djur behöver vitaminer för att fungera och för att hålla sig friska och fruktsamma. I de flesta foder vi tillverkar tillsätts vitaminer för att täcka djurens normala behov.

Trots det finns det många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, sjukdom eller sjukdomsbehandling, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning/seminering.

Använder du en stor del hemmaproducerat foder? Kom då ihåg att se till att djuren får sitt vitaminbehov uppfyllt. Om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska så kan behovet av vitaminer vara extra stort.

Extra tillskott av E-vitamin kan stärka immunförsvaret och minska risken för sjukdom. Behovet av E-vitamin är extra stort vid stress, sjukdom och vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Brist på E-vitamin kan leda till muskeldegeneration, plötslig hjärtdöd och dräktighetsstörningar.

Torra vitaminer

Deltavit ADE

Deltavit E-5000

Deltavit E-30 000

Dosering g/dag Deltavit ADE Deltavit E-5000 Deltavit E-30 000**
Kalv
15-20
10-15
2-3
Ungdjur
40-60
20-30*
4-5
Mjölkkor
100-150
Stimulera Brunst
140
25
Stimulera juverinflammation och smakfel
140
25
Vid oxidationssmak i mjölk
120

* För att förebygga muskeldegeneration: Ge 1 g Deltavit E-5000 per kg kroppsvikt en gång per månad
** Vid användning av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål: Blanda 0,1 % Deltavit E-30000 i fodret (Ger 27,3 mg E-vit per kg foder)

Flytande vitaminer

Deltavit Multi

Deltavit E-Se

Deltavit B

Dosering ml/dag Deltavit Multi Deltavit E-Se Deltavit B
Kalv
15-30
3-5
5
Ungdjur
25-45
5-10
5-15
Mjölkkor
15
10-20

Innehållsförteckning vitaminer

Här hittar du innehållsförteckningarna över våra vitaminer


Kategorier i:

Det finns många tillfällen det gynnar grisen att få extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning och seminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Varför behöver grisen E-vitamin?

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Brist på E-vitamin kan ge:

  • dödfödda grisar
  • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar
  • muskeldegeneration
  • svag brunst

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Här kan du läsa mer om våra vitaminfoder och få tips på dosering

Torra vitaminer

Deltavit ADE

Deltavit E-5000

Deltavit E-30 000

Dosering g/dag Deltavit ADE Deltavit E-5000 Deltavit E-30 000**
Suggor
30-60
20-40
4-7
Smågrisar, 10 st
75-150
40-80
7-14
Slaktsvin
10-20*
2-4

* För att förebygga muskeldegeneration: Ge 1 g Deltavit E-5000 per kg kroppsvikt en gång per månad
** Vid användning av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål: Blanda 0,1 % Deltavit E-30000 i fodret (Ger 27,3 mg E-vit per kg foder)

Flytande vitaminer

Deltavit Multi

Deltavit E-Se

Deltavit B

Dosering ml/dag Deltavit Multi Deltavit E-Se Deltavit B
Suggor
15-30
2-3
5
Smågrisar, 10 st
35-70
15-20
10
Slaktsvin
2-3
1-2

Innehållsförteckning vitaminer

Här hittar du innehållsförteckningarna över våra vitaminer


Kategorier i: