Vitaminer

Det finns många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktions-toppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och inseminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Brist på E-vitamin kan ge:

 • dödfödda grisar
 • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar
 • muskeldegeneration
 • svag brunst

 

Varför behöver grisen E-vitamin?

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

 

Sortiment

Detamin ADE

Torr

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

30-60
75-750
***

Deltavit E-5000

Torr

Används då det finns behov av både E-vitamin och selen. Utmärkt för komplettering och stötdosering till såväl smågrisar, slaktgrisar som suggor. Utfodras regelbundet till snabbväxande djur och alltid inför stressande situationer.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

 

20-40
40-80
10-20*

Deltavit E-30 000

Torr

Multivitamin med selen. Återupprättar vitaminbalansen vid och efter sjukdom, stärker immunförsvaret och säkerställer en allsidig vitaminförsörjning.

 

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

4-7
7-14
2-4

 

Deltavit Multi

Flytande

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

4-7
7-14
2-4

Deltavit E-Se

Flytande

Högkoncentrerad vitaminblandning. Gynnar immunförsvaret, upprätt-håller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

2-3
15-20
2-3

Deltavit B

Flytande

Ett tillskott av B-vitaminer ger ofta positiva effekter på aptit och
allmäntillstånd.

Suggor g/dag
Smågrisar 10 st. g/dag
Slaktgrisar g/dag

5
10
5-2


Taggar: , ,

Kategorier i: , , ,

Med de högproducerande värphöns, kycklingar och kalkoner som vi har i produktion är det ofta vi får frågan om man har nytta av att ge djuren extra vitaminer. I det foder djuren äter bör alla nödvändiga vitaminer ingå och det i en tillräcklig mängd.

Ja, det är alldeles riktigt att fråga sig det ovanstående, men vi kan också fråga oss:

 • Hur kan vi med extra vitamindosering undvika att djuren får onödiga störningar?
 • Hur kan vi med vitamindosering hjälpa djuren att så snabbt som möjligt återhämta sig från en störning? Störningar som stress (flyttstress, värmestress), vaccination  (IB- och koccidiosvaccination), sjukdomsutbrott samt vid eventuella störningar i foderkonsumtionen.

En stötdosering kan påverka fåglarna på ett helt annat sätt än en jämn tillgång via foder. Vid tillfälliga störningar och sjukdomsutbrott kan dessutom djurens förmåga att absorbera eller själv bilda vitaminerna vara begränsad och flera av dessa fall får då en positiv effekt av att ge en tillfälligt högre dos.

Mer info och förslag på dosering hittar du i vår broschyr Nytt och Nyttigt om Fjäderfä.  

Flytande vitaminer

Deltavit E-Se

Flytande E-vitamin med selen. Används till snabbväxande djur för att förhindra muskelproblem och gynna immunförsvaret.

Hur används Deltavit E-Se?

För dig som har matfågel:
En kombination av Deltavit B och Deltavit E-Se används till 20 000 slaktkycklingar för att ges under en dag enligt följande tabell:

Ålder, dagar71421
Deltavit B1 l2 l2 l
Deltavit E-Se0,25 l0,5 l0,5 l

För dig som har kalkoner:
Blanda 1 liter Deltavit E-Se med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten.

5 liters dunk.

Deltavit B

Innehåller fler olika B-vitaminer som gynnar utvecklingen av friska fötter, klor och skinn men används också för att ge allmän trivsel och vid produktionsstörningar.

Hur används Deltavit B?

För dig som har värphöns eller avelsdjur:
Blanda 1 liter Deltavit B med 9 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvatten. För 10 000 värphöns åtgår ca 2 l per dag. Ge under 2-3 dagar och upprepa vid behov var tredje eller sjätte vecka.

För dig som har matfågel:
Används enligt tabell som syns nedan under Deltavit E-Se.

5 liters dunk.

Deltavit MULTI

En multivitamin som gynnar immunförsvaret och upprätthåller vitaminbalansen vid och efter sjukdom. Innehåller vitamin A, D, E, K, B, C samt selen. 

 

Hur används Deltavit Multi?

För dig som har värphöns eller avelsdjur:
För att maximera produktionen: 500 ml/1000 djur/dag ges under 2–3 dagar och upprepas var tredje eller sjätte vecka. Ex. för 10 000 djur blanda 5 liter vitaminer med 15 liter vatten och dosera det med 1 % i dricksvattnet. Det räcker i ca ett dygn. Åtgången blir ca 5 liter per 10 000 höns och dag.

Vid störningar och för att öka foderkonsumtionen: Dubbel dosering (1000 ml/1000 djur/dag) som en 2 dagars dosering. Kan upprepas efter 14 dagar om behov finns.

För dig som har matfågel:
Ge en dag per vecka till 20 000 djur enligt följande tabell:

Ålder, dagar7142128 & framåt
Deltavit Multi2 l4 l6 l10 l

För dig som har kalkoner:
Ge en dag per vecka till 10 000 kalkoner enligt följande tabell:

Ålder, dagar7142128 & framåt
Deltavit Multi1 l2 l3 l5 l

5 liters dunk.


Kategorier i:

Vid produktionstoppar, sjukdom eller sjukdomsbehandling, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning/seminering kan djuren svara positivt på extra tillskott av vitaminer.

Här kan du läsa mer om våra vitaminfoder och få tips på dosering.

Torra vitaminfoder

Deltavit E-5000

Torrt vitaminfoder med E-vitamin och högt innehåll av selen.

20 kg per säck.

Deltavit E-30 000

Med extra högt innehåll av E-vitamin

Torrt vitaminfoder med extra högt innehåll av E-vitamin och högt innehåll av selen.

20 kg per säck.

Deltavit ADE

Torrt vitaminfoder innehållande vitaminerna A, D & E.

20 kg per säck.

Flytande vitaminer

Deltavit E-Se

Flytande E-vitamin med selen.

5 liters dunk.

Deltavit B

Flytande B-vitaminer.

5 liters dunk.

Deltavit MULTI

Gynnar immunförsvaret

Flytande multivitamin med selen.

5 liters dunk.


Kategorier i:

Det finns många tillfällen det gynnar grisen att få extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar, stress eller i samband med betäckning och seminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Varför behöver grisen E-vitamin?

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Brist på E-vitamin kan ge:

 • dödfödda grisar
 • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar
 • muskeldegeneration
 • svag brunst

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Här kan du läsa mer om våra vitaminfoder och få tips på dosering

Torra vitaminer

Deltavit ADE

 • Idealiskt vitaminfoder för idisslare och passar även bra för suggor
 • Förser djuret med de fettlösliga vitaminerna A, D och E
 • Ge dagligen om du misstänker att vitaminstatusen i foderstaten är bristfällig
 • Stötdosera vid stress, sjukdom, foderbyte m.m. eller för att stimulera brunsten

Deltavit E-5000

 • Högt innehåll av selen i förhållande till E-vitamin
 • Används när behov av både selen och Vit E är stort
 • Utmärkt för komplettering och stötdosering till snabbväxande grisar och köttdjur samt i besättningar där selenbrist konstaterats

Deltavit E-30 000

 • Högkoncentrerad vitaminblandning
 • Används i första hand i foderblandningar eller då behovet av E-vitamin är extra stort exempelvis vid färsk spannmål, problem med oxidationssmak i mjölken, höga cellhalter i mjölken eller vid juverinflammationer hos mjölkkor.

Dosering – Torra vitaminer

Flytande vitaminer

Deltavit Multi

 • Innehåller bland annat vitamin A, D, E, K, B och C
 • Användningen gynnar immunförsvaret och upprätthåller vitaminbalansen vid och efter sjukdom

Deltavit E-Se

 • Högkoncentrerad vitaminblandning
 • Gynnar immunförsvaret, upprätthåller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner

Deltavit B

 • Gynnar aptiten och främjar utvecklingen av starka klövar och hovar
 • Hos kycklingar gynnas utvecklingen av friska fötter, klor och skinn

Dosering – Flytande vitaminer


* För att förebygga muskeldegeneration: Ge 1 g Deltavit E-5 000 per kg kroppsvikt en gång per månad

** Vid användning av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål – blanda in 0,1 % Deltavit E- 30 000 i fodret. (Ger 30 mg E-vit per kg foder)
*** Ej godkänt att använda till det angivna djurslaget


Kategorier i: